etmen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-men