etkinlik merkezi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konserlere, konferanslara elverişli dinleme salonu, oditoryum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-kin-lik mer-ke-zi