etkinlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Etkin olma durumu, müessiriyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "etkinlik merkezi" "aşırı etkinlik" "eğitici etkinlik" "eğitsel etkinlik" "ışın etkinlik" "sosyal etkinlik" "radyo etkinliği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
et-kin-lik