etkinleştirici ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir organın daha verimli çalışmasını veya herhangi bir aracın daha iyi iş görmesini sağlayan madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-kin-leş-ti-ri-ci