etkinleşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Etkinleşmek durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir molekül, bir atom veya bir iyonun normal durumundan, enerji yönünden daha zengin ve kimyasal olaya girmeye hazır olduğu duruma geçmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-kin-leş-me