etkincilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplumsal veya politik değişim meydana getirmek, belirli sorunlara dikkat çekmek için özel amaçlı etkinlik gerçekleştirme, aktivizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan hayatı ve düşüncesinde başlıca gerçekliğin etki ve eylem olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü, aktivizm

Özelliği / Tipi / Türü; "felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-kin-ci-lik