etkinci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplumsal veya politik değişim meydana getirmek, belirli sorunlara dikkat çekmek için özel amaçlı etkinlik gerçekleştiren kimse, aktivist

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-kin-ci