etkin öğretim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ele alınan bir sorunun çözümünde, geleneksel öğretim yöntemlerinden yararlanmak yerine, ilgili birkaç bilgi alanında araştırma, deneme ve inceleme yapmaya önem veren öğretim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eğitim bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-kin öğ-re-tim