ne demek?

Etkileştirmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

et-ki-leş-tir-me