etken madde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Organizmada yapı ve işlevleri etkileyerek biyolojik bir yanıt veren doğal, yapay veya yarı yapay kimyasal madde, etkili madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-ken mad-de