etiyolojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Neden bilimsel, sebep bilimsel

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca étiologique


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ti-yo-lo-jik