etil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve hidrojen atomları grubu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca éthyle

İlişkili birleşik kelimeler; "etil alkol"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-til
etil