ne demek?

Etiketçinin yaptığı iş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

eti-ket-çi-lik

Etiketçi olma durumu