etiketçilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Etiketçinin yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Etiketçi olma durumu


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ti-ket-çi-lik