etik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Töre bilimi. "(yarar, iyi, kötü vb. sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlak bilimi, ilmiahlak, ahlakiyat)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca éthique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Etik bilimi. "(Ahlak bilimi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahlaki, ahlakla ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "etik bilimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-tik