ne demek?

Yumuşak, kırmızı ve özlü toprak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

et top-rak