et kesimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, et kırımı, apukurya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et ke-si-mi