etçil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Etobur. "(Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş, omurgalı, memeli hayvan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-çil