estetikçilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçeklik ve yarar kaygılarından sıyrılarak bir sanat veya felsefe konusunu salt güzelliği için sevme kuramı, güzel duyuculuk, estetizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-te-tik-çi-lik