ester ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Organik asitlerle alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Almanca Ester


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-ter