esrimek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir sebeple kendinden geçmek, gaşyolmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,eskimiş"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Mest olmak, sarhoş olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-ri-mek