esre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arap harfli metinlerde bir ünsüzün ı, i seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, kesre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-re