esrar kumkuması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kim olduğu ve neler yaptığı bilinmeyen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-rar kum-ku-ma-sı