esmer su yosunları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şeritleri bölmeli, renkleri esmer su yosunları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-mer su yo-sun-la-rı