ne demek?

yenisi eskisinin yerini doldurabilmek, yokluğunu sezdirmemek

Hecelenişi / Hecelemesi;

es-ki-si-ni arat-ma-mak