ne demek?

Günün düşünce ve yaşayışına ayak uyduramayan (kimse)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat mecaz

Hecelenişi / Hecelemesi;

eski ka-fa-lı