eski kafalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Günün düşünce ve yaşayışına ayak uyduramayan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-ki ka-fa-lı