esirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarhoş olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aklını yitirmek, delirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok kızmak, sertleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-sir-mek