esir pazarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutsak pazarı. "(tutsakların köle gibi alınıp satıldığı yer)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-sir pa-za-rı