esir etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

tutsak durumuna getirmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

alıkoymak, meşgul etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-sir et-mek