esir almaca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karşı takım oyuncularını tutsak ederek kazanılan bir çocuk oyunu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-sir al-ma-ca