esenlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Selamlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-sen-le-mek