esbabımucibe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerekçe. "(Gerektirici sebep)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça esbāb + mūcibe


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-ba-bı-mu-ci-be