esaslanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Temeli sağlamlaşmak, temelleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kökleşmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-sas-lan-mak