esas vaziyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Esas duruş. "(dimdik, kımıldamaksızın durma)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-sas va-zi-yet