Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Taze kuvvet

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo

Separar en sílabas;

zin-de kuv-vet

2. significa (sinónimo):

Güçlü, donanımlı, yıpranmamış, etkili kişi veya kurum

Clase / tipo;

Metáfora

Oraciones con la palabra uso;

"İsterseniz siz zinde kuvvet, başıboş bırakılmış iki enerji kaynağı da diyebilirsiniz."