Qué significa?

1. significa (sinónimo):

o yere doğru gitmeye başlamak

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Bir süre sonra, kara kış gelince bakmış ki olacak gibi değil, güneyin yolunu tutmuş."

Separar en sílabas;

yo-lu-nu tut-mak

yolunu tutmak (2)

1. significa (sinónimo):

benimsemek, gereğini yerine getirmek

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Sen de biraz adamlığın yolunu tutmalısın."

Separar en sílabas;

yo-lu-nu tut-mak