Palabras en Turco de origen inglés

Lista de palabras en Turco de origen inglés & buscador de palabras

1 "Antarktika" Eng. antarctica
2 "Anzak" Eng. “Australia and New Zealand Army Corps”
3 "Latinize" Eng. Latinize
4 "Orion" Eng. orion
5 "Sanskrit" Eng. sanskrit
6 "abaküs" Eng. abacus
7 "ace" Eng. ace
8 "advertorial" Eng. advertorial
9 "aerobik" Eng. aerobic
10 "akala" Eng. acala
11 "akrofobi" Eng. acrophobia
12 "akronim" Eng. acronym
13 "akseptans" Eng. acceptance
14 "alidat" Eng. alidade
15 "alofon" Eng. allophone
16 "alomorf" Eng. allomorph
17 "alyan" Eng. allen
18 "alzaymır" Eng. alzheimer
19 "amerikyum" Eng. americium
20 "anchorman" Eng. anchorman