Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri; müjgân

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo anatomi

Oraciones con la palabra uso;

"Demirin tozu ve pası dev işçilerin kirpiklerine yağar, gözlerine dolardı."

Palabras relacionados;

"kirpik besleyici""takma kirpik"

Separar en sílabas;

kir-pik

2. significa (sinónimo):

Tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya uzantılar

Clase / tipo;

bitki bilimi hayvan bilimi