Qué significa?

1. significa (sinónimo):

İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık; alaka, taalluk

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo

2. significa (sinónimo):

Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik

Clase / tipo;

kimya

3. significa (sinónimo):

Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi

Clase / tipo;

ruh bilimi

4. significa (sinónimo):

Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma

Clase / tipo;

ruh bilimi

Oraciones con la palabra uso;

"Sesimi duyan Ayça da geliyor yanıma, kardeşinin tersine ilgiyle sokuluyor bana."