Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren, doğal veya yapay renkli madde; boyar (II)

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo kimya

Separar en sílabas;

bo-yar mad-de

2. significa (sinónimo):

Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde; pigment

Clase / tipo;

biyoloji