Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Canlı veya uyku durumunda olan mikroorganizmaların, hücrelerin yetiştirilmek ve geliştirilmek üzere aşılandığı veya ekildiği, besleyici maddeler içeren ortam; kültür ortamı

Clase / tipo;

Sustantivo biyoloji

Separar en sílabas;

besi yeri

2. significa (sinónimo):

Sığırların ticari amaçlı et üretimi için yem verilen ve kilo alması sağlanan, sınırlı tesis veya alan

Clase / tipo;

hayvan bilimi