Qué significa?

1. significa (sinónimo):

► somurtkan

pronunciación

:

Clase / tipo;

adjetivo eskimiş

Origen / etimología;

"Arapça ʿabūs"


2. significa (sinónimo):

Çatık, asık (yüz)

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Abus çehreli bir adamın ne namazı ne niyazı ne zekâtı ne orucu makbuldür."

3. significa (sinónimo):

Garip ve acayip olan

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Genç, esmer kız tahayyül ediyor, zihninde müphem hayallere karışan abus suallere cevap veremiyordu."

4. significa (sinónimo):

İnsana baskı yapan, olumsuz etki eden

Clase / tipo;

Metáfora

Oraciones con la palabra uso;

"Zira o abus aydınlık, dört asır katakomplarda yaşamaktan kalma bir yer altı hüznünün yadigârıdır."

5. significa (sinónimo):

Somurtkan hâlde, somurtarak

Clase / tipo;

adverbio

Oraciones con la palabra uso;

"Hiçbir müstebit efendi huysuz bir zevç kadar müşkülpesent ve zalim değildir. Daima abus durur."