Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo

Origen / etimología;

"Fransızca abracadabra"

Separar en sílabas;

ab-ra-ka-dab-ra

2. significa (sinónimo):

Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü

Clase / tipo;