Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma; sürdürüm

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo

Origen / etimología;

"Fransızca abonnement"

Oraciones con la palabra uso;

"Elektrik abonmanı."

Separar en sílabas;

abon-man

2. significa (sinónimo):

Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart

Clase / tipo;

3. significa (sinónimo):

Abone olma durumunu gösteren belge

Clase / tipo;