Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Hassas denetim ve gözlemlerde hataları ölçmekte kullanılan aygıt

Clase / tipo;

Sustantivo fizyoloji tıp

Origen / etimología;

"Fransızca abérromètre"

Separar en sílabas;

abe-ro-met-re

2. significa (sinónimo):

Optik sapıncı ölçmekte kullanılan aygıt

Clase / tipo;