Qué significa?

1. significa (sinónimo):

► abartıcılık

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo

Oraciones con la palabra uso;

"Garipçilerde bir taklitçilik, abartmacılık varsa onun bağlı olduğu şiirde de vardır bu kusur."

Separar en sílabas;

abart-ma-cı-lık