Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Bir şeyi olduğundan daha abartılı bir biçimde anlatma eğiliminde olmak

pronunciación

:

Clase / tipo;

-i Verbo

Separar en sílabas;

abar-ta-bil-mek