Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Abartısız olma durumu

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo

Oraciones con la palabra uso;

"Cengiz Dağcı’nın sanatı konusunda söylenecek sözlerin başında eserlerinin realiteye bağlılığı ve üslubunun sadeliği, abartısızlığı gelir."

Separar en sílabas;

abar-tı-sız-lık