Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak

pronunciación

:

Clase / tipo;

Intransitivo Verbo

Separar en sílabas;

aba-noz-laş-mak


2. significa (sinónimo):

Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek

Clase / tipo;

Metáfora

Oraciones con la palabra uso;

"Doğramalık keresteyi, yıktığımız eski ambarların abanozlaşmış kalaslarından sağladık."