Qué significa?

1. significa (sinónimo):

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo bitki bilimi Plural

Separar en sílabas;

aba-noz-gil-ler