Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Güneş, Dünya, Ay dizilişinde Ay'ın uygun koşullarda Dünya gölgesine girmesi sonucu kararması; husuf

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo gök bilimi

Oraciones con la palabra uso;

"Biz kantindi, tosttu, ayrandı, limonataydı uğraşırken, onlar Güneş tutulması ve Ay tutulması konularını işlemişlerdi bile."

Separar en sílabas;

Ay tu-tul-ma-sı